Repertoire

 

In de loop der jaren heeft het mannenkoor een groot Repertoire opgebouwd, de stijlen lopen uiteen van klassiek, negro spiritual, christelijke liederen tot Russisch orthodox.  Het koor voert alle werken a-capella uit tijdens concerten en kerkdiensten. Het Repertoire wordt naar wens ook aangepast aan het thema van kerkdienst.

Mannenkoor Canta Libre is aangesloten bij de KCZB te Voorschoten.

De KCZB heeft via de VNK een contract gesloten met BUMA voor alle bij haar aangesloten verenigingen/stichtingen, waardoor de uitvoeringsrechten collectief zijn afgekocht tegen een voordelig tarief, dat in de contributie is verwerkt. Zie deze link

Daarnaast maken we gebruik van de Stemra Regeling Additioneel Kopiëren:

Basisregel: EERST en ALTIJD legale bladmuziek kopen voor ALLE koorleden
Daarna MET Stemra AC licentie is het maken van extra (additionele) kopieën UITSLUITEND mogelijk in geval van:
- een enkel nieuw lid
- vergroten om beter leesbaar te maken
- vervanging van beschadigd of verloren gegaan gekocht exemplaar
- exemplaar om persoonlijke aantekeningen op te maken

Kijk ook op deze link

Klik hier voor een compleet overzicht van ons repertoire.